Gatvių paieška

Pvz. Savanorių
Seniūnijos
A. Rotundo gatvė

Augustinas RotundasAugustinas Rotundas (Augustyn Rotundus) (1520–1582) - teisininkas, publicistas, istorikas, humanistinės kultūros atstovas ir vienas labiausiai išsimokslinusių to meto Lietuvos žmonių.

1539–40 studijavo Wittenbergo, 1544–46 Paduvos, Bolonijos ir galbūt Feraros universitetuose. Dirbo Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto kanceliarijose. 1551 atvyko į Vilnių, nuo 1552 Vilniaus vaitas. Dalyvavo II ir III Lietuvos Statutus rengusių komisijų darbuose.

Reikšmingiausi Rotundo darbai susiję su valstybine ir teisine veikla. Laiške Andriui Volanui (išsp. pastarojo kn. De libertate politica sive civili / Apie politinę arba pilietinę laisvę, 1571) ir J. Radvilai (Epistola ad illustrissimum et reverendissimum dominum Georgium Radivilum / Laiškas šviesiausiajam ir garbingiausiajam ponui Jurgiui Radvilai, 1581), veikale De dignitate ordinis ecclesiastici Regni Poloniae (Apie garbingą Lenkijos Karalystės bažnytininkų luomo padėtį, 1582) aptarė katalikų dvasininkijos reikšmę bei vietą valstybėje, nurodė reformacijos srovių žalą visuomenei. Karaliaus Stepono Batoro pageidavimu 1576 į lotynų k. išvertė II Lietuvos Statutą, prie vertimo pridėjo Trumpą Lietuvos kunigaikščių istoriją nuo italų atvykimo iki Jogailaičių (Epitome principum Lituaniae a migratione Italorum... usque ad Jagellones) ir laišką valdovui. Šiuose kūriniuose nubrėžti nuoseklios LDK istorijos kontūrai, iškelti įvykiai, kalbantys apie savarankiškos valstybės raidą, siūlomi valstybinės veiklos apmatai ateičiai, kalbama apie švietimo lotynų k. ir teisinės kultūros ugdymo svarbą. Tie klausimai plačiau aptarti Rotundui priskiriamame publicistiniame veikale Rozmowa Polaka z Litwinem (Lenko pasikalbėjimas su Lietuviu, 1564).

Vilniuje yra A. Rotundo gatvė.
Kitų Vilniaus gatvių pavadinimų reikšmės


Kitos gatvės Naujamiesčio seniūnijoje


Daugiau...


Vilniaus katalogas   Įmonės įtraukimas   Kontaktai