Gatvių paieška

Pvz. Savanorių
Seniūnijos
R. Mackonio gatvė

Rapolas MackonisRapolas Mackonis (1900 – 1982) – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, visuomenės veikėjas.

1924 m. baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Vilniuje, laisvojo klausytojo teisėmis studijavo humanitarinius mokslus Vilniaus universitete.

Bendradarbiavo leidiniuose 1925-1928 m. „Kelias“, nuo 1928 m. – „Vilniaus rytojus“, „Vilniaus aidas“, „Aidas“, „Jaunimo draugas“, „Menas ir literatūra“, „Vilniaus varpas“, „Lietuviškas baras“, „Lietuvos aidas“, „Naujoji Romuva“. 1939 m. spalio 28 d. – 1940 m. birželio mėn. dienraščio „Vilniaus balsas“, 1941–1943 m. „Naujoji Lietuva“ redaktorius. 1939-1940 m. – Vilniaus radiofono bendradarbis. Bendradarbiavo leidiniuose „Lietuviškas baras“, „Lietuvos aidas“, „Naujoji Romuva“, „Tėviškė“. Rašė slapyvardžiais Bronius Girinis, Galindų ainis ir kt.

Nuo 1939 m. buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Lietuvių mokslo draugijos, Lietuvių rašytojų draugijos ir kitų lietuviškų draugijų narys.

Kartu su kitais Lietuvos inteligentais 1943–1945 m. nacių kalintas Štuthofo koncentracijos stovykloje. Išėjęs į laisvę iki 1952 m. gyveno Lenkijoje, čia lenkų saugumo suimtas ir perduotas sovietiniam saugumui, nuteistas ir įkalintas sovietiniame lageryje, Kemerovo sritis. 1956 m. amnestuotas, grįžo į Vilnių. 1962–1982 m. dirbo Lietuvos dailės muziejuje.

Parašė istorinių apysakų apie spaudos draudimo laikotarpį, biografinių apybraižų, apysakų Vilniaus krašto lietuvių valstiečių ir inteligentų socialinėmis temomis, apie kalėjimą Štuthofo koncentracijos lageryje (1948 m.), prisiminimus apie B. Sruogą (1957 m.), esė, apybraižų, literatūrinių portretų eskizų.

Bibliografija:
Kovoje už gimtąją kalbą, 1929 m.
Pilkieji didvyriai, apysaka, 2 d. 1929–1930 m.
Daktaras Jonas Basanavičius, 1930 m.
Teodoras Narbutas, 1939 m.
Čia mūsų žemė, apysaka, 1935 m.
Kapinės, apysaka, 1936 m.
Sunkus kelias, apysaka, 1937 m.
Iš kavinės į kavinę, esė, 1994 m.
Dvylika Vilniaus kunigų, apybraiža, 1994 m.
Senoji vilniečių karta, 1999 m.

Vilniuje yra R. Mackonio gatvė.
Kitų Vilniaus gatvių pavadinimų reikšmės


Kitos gatvės Naujosios Vilnios seniūnijoje


Daugiau...


Vilniaus katalogas   Įmonės įtraukimas   Kontaktai